Det första mötet i Erasmus+-projektet 2VIP – Video & Virtual Reality for successful- youth’s Participation in democratic life hölls online onsdagen den 9 juli 2021. Projektet godkändes inom ramen för Erasmus+-programmet – nyckelåtgärd 227 – Partnerskap för kreativitet – en extraordinär uppmaning som svar på Covid-19-krisen – som syftar till att stödja digital utbildning och kreativa färdigheter.

Partnerna träffades virtuellt för att inleda projektets operativa fas. Under mötet gav Maresa Borsato från Fondazione Toscana Sostenibile Onlus partnerna en översikt över projektet och förklarade vilka mål, aktiviteter, administrativa och finansiella regler som gäller.

Med tanke på Covid-pandemin enades partnerna om att genomföra det kommande mötet i deltagarnas personliga närvaro – förutsatt att var och en av dem beslutar att delta i mötet online om pandeminsituationen gör det svårt att flyga från sitt land.

En handlingsplan för spridning har diskuterats för att säkerställa spridningen av projektets verksamhet och resultat, med utgångspunkt i valet av de lämpligaste kanalerna för att nå projektets målgrupp.

Innan de åkte bestämde Carla Sabatini, konsult från Nkey Consulenza Informatica – teknikpartner till Fondazione Toscana Sostenibile, Maresa Borsato och Donatella Di Vita från Fondazione Toscana Sostenibile, Beata Partyka från Cebs, Silvia Petre från Asociatia ProXpert och Clive Robertson från Real Time Video Ltd nästa steg. Följ den här bloggen för att få uppdateringar om projektet.

[download4posts]