2 VIP - Video & Virtual Reality
for successful youth Participation
in democratic life
Virtual Reality and Participatory Video:
using innovative instruments for active
and conscious involvement of young people
in civil life and democratic culture
PROJECT
Slide

O projekcie

2VIP to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+ Key Action 2 – partnerstwa strategicznego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt został przedstawiony i zatwierdzony w ramach nadzwyczajnego spotkania w październiku 2020 r. zaproponowanego przez Komisję Europejską w odpowiedzi na pandemię Covid-19 i jest częścią rozwoju umiejętności i integracji poprzez kreatywność i sztukę.

Projekt wynika z przekonania, że ​​partycypacja młodych Europejczyków w życiu demokratycznym jest wartością podstawową, lecz sposoby ich uczestnictwa zmieniają się. Wyzwaniem jest pomóc im w znalezieniu kreatywnych i innowacyjnych sposobów – bliższych ich stylowi – na bycie aktywnymi w ich społecznościach, krajach i na poziomie europejskim.

Cele projektu

Projekt stara się odpowiedzieć na potrzeby osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi w zakresie aktywnego obywatelstwa. 

Z jednej strony ma na celu poprawę umiejętności edukatorów, pomagając im w opracowywaniu metod wykorzystujących zaawansowane technologie bliższe dzisiejszej młodzieży, a z drugiej strony poprzez promowanie włączenia młodych ludzi w procesy decyzyjne, w ochronę wspólnego dobra oraz we wspieranie jednostek w warunkach zagrożenia poprzez działania, które pozwalają im wyrażać swoje emocje, potencjał i aspiracje, aby sprawić, aby były bardziej aktywne i by stały się twórcami swojego rozwoju.

Projekt ma na celu:

  1. Promowanie udziału młodych ludzi w życiu obywatelskim i promowanie kompetencji obywatelskich na rzecz kultury demokratycznej poprzez oferowanie innowacyjnych i interaktywnych nieformalnych narzędzi edukacyjnych.
  2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i ICT, poznawanie nowych metod angażowania młodych obywateli poprzez wirtualną rzeczywistość i tworzenie partycypacyjnych filmów wideo.
  3. Wdrażanie wysokiej jakości metod nauczania, poprzez poszukiwanie metod dostosowanych do konkretnych potrzeb jednostek, zwłaszcza grup zmarginalizowanych (do których trudniej dotrzeć i które trudniej zaangażować).
  4. Promowanie międzynarodowego wymiaru edukacji pozaformalnej na rzecz demokracji.

Wyniki

Projekt obejmuje:

Szkolenia mające na celu podniesienie profesjonalizmu zaangażowanych osób pracujących z młodzieżą, starając się uelastycznić ich metody i narzędzia w dostosowywaniu ich do potrzeb młodych ludzi, którzy są coraz bardziej aktywni, innowacyjni i kreatywni

elastyczny zestaw narzędzi do wykorzystania VR (Wirtualnej Rzeczywistości; Virtual Reality) i Partycypacyjnego Wideo (Participatory Video) w edukacji pozaformalnej młodzieży

spotkanie partnerów uczestniczących w projekcie w celu wymiany dobrych praktyk

TOOLBOX

Jest to wirtualny zestaw narzędzi przeznaczony dla młodych pracowników zaangażowanych w promowanie aktywnego obywatelstwa na różnych poziomach.


W ZESTAWIE NARZĘDZI znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby promować i stymulować uczestnictwo młodych ludzi w życiu demokratycznym i uczynić z nich aktywnych bohaterów swoich czasów. Materiał podzielony jest na trzy sekcje:
- sekcja „Uczestniczymy” zawiera prosty przewodnik, w którym można podzielić się tym, czym jest partycypacja i jakie są metodologie stymulowania uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym
- dział „Zróbmy film” zawiera dwa szybkie poradniki, w tym jeden zawierający instrukcje tworzenia filmów w wirtualnej rzeczywistości (jak korzystać z kamery VR, jak zrobić zestaw, jak edytować film...) oraz inne zawierające wskazówki dotyczące kręcenia tradycyjnego wideo partycypacyjnego
- sekcja "Komunikujmy się", która zawiera prosty poradnik, jak korzystać z sieci społecznościowych w celu rozpowszechniania informacji o projekcie.

AKTYWNY OBYWATEL – DOBRE PRAKTYKI

To zestaw dobrych praktyk stworzonych dzięki wiedzy i doświadczeniu każdego z partnerów projektu. Celem kolekcji jest stworzenie pewnego rodzaju ogólnych ram dla najważniejszych doświadczeń w zakresie promocji kultury demokratycznej młodego pokolenia oraz zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim ich społeczności. Można tu znaleźć historie działań prowadzonych przez organizacje i stowarzyszenia młodzieżowe z terytoriów, z których pochodzą partnerzy projektu: Anglii, Włoch, Polski, Rumunii, Szwecji

GO

FOLLOW US

Follow 2Vip project step.

PARTNERZY

W projekcie reprezentowanych jest pięć krajów: Włochy, Rumunia, Polska, Wielka Brytania i Szwecja za pośrednictwem 5 partnerów, którzy będą współpracować przez 24 miesiące (od marca 2021 do lutego 2023), wymieniając się doświadczeniami, opracowując treści i monitorując osiągnięcia.

TEN PROJEKT JEST WSPIERANY PRZEZ

Technical Partner

hosting and web design by: