Den 13-16 oktober i Wroclaw (Polen) ägde den första LTT (erfarenheter och lärandeaktiviteter) rum inom ramen för 2VIP-projektet som finansieras genom Erasmus+ nyckelåtgärd 2 – strategiska partnerskap för innovation och utbyte av god praxis. Projektet fokuserar på användningen av virtuell verklighet och deltagande videor för att främja aktivt medborgarskap och ungdomars deltagande.

En delegation på 25 personer från de fem partnerorganisationerna i projektet (fem från italienska Fondazione Toscana Sostenibile, fem från rumänska Asociata-ProXpert, fem från den polska organisationen CEBS, fem från svenska MExpert och fem från engelska Real Time) träffades i den polska staden för att delta i fyra dagars lärande där de deltog i olika aktiviteter, bland annat:

– Ett rundabordssamtal där föreningarna och deltagarna lärde känna varandra och diskuterade och fördjupade några goda metoder som förespråkades av föreningarna själva eller i alla fall var aktiva i deras ursprungsländer.

– Ett seminarium om medborgardeltagande, med huvudsaklig inriktning på den breda innebörden av orden ”deltagande” och ”medborgardeltagande”.

– Ett seminarium om användningen av VR-videor för att främja ungdomars deltagande i det demokratiska livet.

– En workshop om skapande och redigering av VR-videor för att främja ungdomars demokratiska kultur och deras aktiva och medvetna deltagande i det civila livet.

– En workshop i två faser om EU-frågor, ledd av Paula Wiśniewska och inspirerad av konferensen om Europas framtid som äger rum i alla EU-länder.

– En guidad tur till några karakteristiska platser i värdstaden.

De två seminarierna, som handlade om deltagande med hjälp av VR-videor, ägde rum på förmiddagen torsdagen den 14 oktober och delades i direktsändning i samband med Erasmusdagarna 2021 (https://2vip.ftsnet.it/broadcasted- events/), vilket gav möjlighet för alla som var nyfikna på att närma sig dessa frågor att följa de aktiviteter som genomfördes.

Workshopen, som leddes av Paula Wiśniewska, medlem av Team Europe, ägde rum på förmiddagen fredagen den 16 oktober och registrerades på den globala webbplatsen (https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/63856?locale= it) och på 2VIP-projektplattformen.

Denna erfarenhet var ett tillfälle att utbyta idéer, fördjupa sina kunskaper, skaffa sig innovativa metoder och inse att vi trots våra kulturella skillnader förenas av samma europeiska värderingar och att vi alla önskar att EU kunde hitta ett sätt att kommunicera bättre med sina medborgare.

Samtidigt – torsdagen den 14 oktober – träffades fem chefer från projektets partnerorganisationer i det andra transnationella projektmötet: en dag som ägnades åt att samordna projektverksamheten för att göra en inventering av vad som har uppnåtts hittills, även mot bakgrund av den relaterade situationen till pandemin och för att planera projektets nästa aktiviteter, särskilt LTT som planeras till april 2022 i Storbritannien.

Fondazione Toscana Sostenibile – projektets initiativtagare och samordnare – tackar den polska partnern CEBS för det varma välkomnandet, det värdefulla samarbetet i samband med organiseringen av evenemanget samt CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ SPOŁECZNYCH, som stod som värd för oss under dessa fyra lärandedagar genom att tillhandahålla klassrum och utrustning från sitt huvudkontor.

OBS: Alla foton visar deltagarna utan ansiktsmask eftersom det för närvarande i Polen (oktober 2021) är obligatoriskt att bära ansiktsmask endast på offentliga platser (t.ex. affärer, köpcentra, kyrkor, banker, teatrar, biografer) och när man använder dem i kollektivtrafiken (t.ex. bussar, spårvagnar, tåg). Regionen Nedre Schlesien, där Wroclaw ligger, befinner sig för närvarande i den så kallade gröna zonen. Enligt den polska regeringen kommer ytterligare restriktioner att införas på regional, inte nationell nivå, om det anses nödvändigt.

[download4posts]