news

Lek med virtuell verklighet – vår workshop på SIF 2021

Skillman.eu är ett internationellt nätverk som verkar inom sektorn för avancerad tillverkning med fokus på yrkesutbildning och utbildning. Plattformen, som lanserades 2014, är nu väletablerad på internationell nivå och sprider sig över 93 länder, inklusive 630+ medlemmar i dagsläget. Den finansieras av Erasmus+-programmet och är…

2Vip flies to Lisbon

Det europeiska 2Vip-projektet flyger till Lissabon för en internationell konferens om yrkesutbildning. I samband med den sjunde upplagan av Skillman International Forum (SIF), som kommer att hållas mellan Bologna och Lissabon den 15-18 november 2021, kommer 2Vip-projektet att delta i sessionen i Lissabon med en…

DEN FÖRSTA LTT:N I 2VIP-PROJEKTET I WROCLAW

Den 13-16 oktober i Wroclaw (Polen) ägde den första LTT (erfarenheter och lärandeaktiviteter) rum inom ramen för 2VIP-projektet som finansieras genom Erasmus+ nyckelåtgärd 2 – strategiska partnerskap för innovation och utbyte av god praxis. Projektet fokuserar på användningen av virtuell verklighet och deltagande videor för…

MÖTE FÖR ATT ORGANISERA PROJEKTETS FÖRSTA LTT

I går morse var det stor uppståndelse på FTS (Fondazione Toscana Sostenibile) om 2Vip-projektet … vi organiserar vårt första LTT-projekt (Learning Training Teaching) i nära samarbete med CEBS, den partner som kommer att vara värd för alla deltagare i Polen under utbildningsmobiliteten. Med startmötet som…