Projekt

THE PROJECT

Pandemia COVID, z którą mamy do czynienia, ujawniła wiele słabych punktów zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, ale także pokazała pewne ważne możliwości, z których jedną z najważniejszych jest rozwój nowych narzędzi ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) oraz zwiększona dyfuzja i wykorzystanie już istniejących narzędzi ICT do wspierania naszego codziennego życia.

Młodzi ludzie mają wielką łatwość użytkowania wszelkich narzędzi ICT, co jest zarówno szansą – szczególnie dla edukacji – jak i zagrożeniem, ponieważ wielu młodych ludzi wpada w niebezpieczne uzależnienie od gier, sieci społecznościowych itp., co ma poważne, długoterminowe skutki. Jednym z najniebezpieczniejszych skutków jest izolacja młodzieży przed komputerem, co prowadzi do jeszcze mniejszego zaangażowania w życie społeczne i obywatelskie, co ma negatywny wpływ zarówno na jednostki, jak i na całą społeczność. Ryzyko, że młodzi ludzie są nieznani przed komputerem, jest większe w okresie pandemii, kiedy zmuszeni jesteśmy do pozostania w domu.

Młodzi Europejczycy cenią demokrację, ale potrzebne są dalsze starania, aby czuli się uwzględnieni i byli w stanie odgrywać aktywną rolę w życiu demokratycznym UE i państw członkowskich. Co więcej, zmienia się sposób, w jaki młodzi ludzie uczestniczą w życiu demokratycznym, przechodząc od udziału w życiu tradycyjnych partii politycznych do zaangażowania w ruchy oddolne, stowarzyszenia młodzieżowe lub wolontariaty i grupy społecznościowe skupione na konkretnych kwestiach.

Innymi słowy, zmienia się sposób, w jaki młodzi obywatele angażują się w życie demokratyczne, a wyzwanie polega na tym, aby ułatwić im poszukiwania nowych sposobów partycypacji w życie społeczne, przy jednoczesnym spadku zainteresowania młodych ludzi w tym zakresie. Musimy pomóc młodym znaleźć właściwą drogę – bliższą stylowi milenialsów – do aktywności w życiu obywatelskim wspólnot.

Fondazione Toscana Sostenibile Onlus (Włochy), Asociatia Pro-Xpert (Rumunia), Mobilizing Expertise (Szwecja), CEBS (Polska) i Real Time Video Ltd (Wielka Brytania) współpracują, aby znaleźć nowe strategie oraz zainspirować młodych ludzi i zaangażować ich w życie obywatelskie.
Pragną wspólnie znaleźć nowy sposób kształtowania roli młodzieży w procesie podejmowania decyzji, za pomocą filmów wideo i wirtualnej rzeczywistości, jako narzędzi innowacyjnej i skuteczniejszej edukacji młodych ludzi w zakresie zagadnień demokratycznych.

Follow all updates

During the project you will be able to follow all the phases of the work in this section.